Jonge landbouwers en proefmaatschappen

De extra betaling voor jonge landbouwers werd in 2015 geweigerd omdat de ouders tot en met 1 januari 2020 het voortzettingsrecht hadden. Deze maatschap is op 1 januari 2014 gestart met een looptijd van onbepaalde duur. RVO weigerde de uitbetaling van de toeslag van jonge landbouwers omdat er sprake zou zijn van een zogenaamde proefmaatschap. Daar was de klant het niet mee eens, waarom we namens de klant na eerst bezwaar te hebben gemaakt er niets anders restte dan de gang naar het College van beroep voor het bedrijfsleven.
Zowel in bezwaar als in beroep nam RVO het standpunt in dat uit het voorkeursrecht van de ouders volgde dat er sprake was van een proefmaatschap. Het College van beroep voor het bedrijfsleven dacht er gelukkig anders over. Het feit dat de ouders gedurende de eerste jaren een voortzettingsrecht hebben is niet maatgevend. Het feit dat de maatschap ingericht is voor een langdurige samenwerking woog voor het College zwaarder, zo blijkt uit de uitspraak van 21 februari 2018: Het College ziet geen aanleiding om, zoals verweerder heeft bepleit, anders te oordelen in die gevallen, als in dit geding aan de orde, waarin eveneens een maatschap voor onbepaalde tijd is aangegaan en in de maatschapsovereenkomst is vermeld dat de jonge landbouwer gedurende een in tijd beperkte periode, met een begin- en einddatum, geen eerste recht op voortzetting heeft. Het College overweegt daartoe dat die beperking in tijd zie! op het voortzettingsrecht en niet op de overeengekomen duur van de maatschap. Van een proefmaatschap is in dit geval geen sprake.

Het beroep is gegrond.

Zoals wel vaker neemt RVO een voor de uitvoerder ‘veilig’ standpunt in. Veilig in de zin dat als ‘Brussel’ meekijkt aangegeven kan worden dat er niets weggegeven wordt. Aan de landbouwer de opdracht om zijn gelijk te bewijzen. Ook in deze situatie kreeg de landbouwer gelukkig gelijk.

Meer over jonge landbouwers en proefmaatschappen in ons webinar van 6 maart 2018 en in onze cursussen ‘Wat elke adviseur van de Gecombineerde Opgave 2018 moet weten’ en de cursus ‘De 10 meest gemaakte fouten in de Gecombineerde Opgave’

10 meest gemaakte fouten Gecombineerde Opgave


Van fouten kun je leren, en dat is wat we in deze cursus gaan doen. We hebben echt fouten, fouten bij het invullen, we geven iets op wat niet zo is en we hebben fouten in de uitvoering. Meer informatie
1 credit
Cursus volgen

Gecombineerde opgave 2018


Wat elke adviseur over de gecombineerde opgave moet weten wordt in deze cursus uitgebreid behandeld. Er wordt stilgestaan bij de keuzes die we kunnen en moeten maken bij het indienen van de gecombineerde opgave. Meer informatie
1 credit
Cursus volgen