Studiemiddag Actualiteiten 2018-2019

Dit jaar besteden we niet alleen aandacht aan de actualiteiten, maar ruimen we ook veel plek in voor de zaken die volgens de handhavingspraktijk van RVO en de NVWA niet goed gaan. Net als vorig jaar is deze studiemiddag inclusief een bonus-webinar. Drie weken na de cursus organiseren we een webinar, waar elke deelnemer kosteloos aan mag deelnemen om de laatste ontwikkelingen door te nemen en ervaringen en successen te delen.
Preview video:
Bezig met het laden van de preview.


Studiemiddag: 31 oktober, 7 en 8 november
Inhoud:

De actualiteitendagen draaien om:
1. Wat moet ik weten?
2. Wat staat er in de wet?
3. Welke ruimte is er voor de ondernemer en welke ruimte heeft de handhaving?
4. Waar zitten risico’s en welke neem ik in welke fase van het proces.

Deze cursus organiseren in den lande, maar is ook via ons cursusportaal af te nemen

Aan de orde komen:
- Financieringsperikelen
- Wet terugvordering staatssteun
- De benutting van fosfaatrechten in 2018
- Gebruiksnormen
- Verwerkingsverplichting en verantwoorde groei
- Wijzigingen Besluit gebruik meststoffen
- De toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
- Subsidies
- Diversen

Toelichting programma
1. Financieringsperikelen
Steeds meer bedrijven raken in zwaar weer of zien zich geconfronteerd met inperking of opzegging van de financiering. De toekenning van fosfaatrechten is een aanleiding om zonder veel financieel risico afscheid te nemen. Vaak zijn dit de ‘mooiste’ bedrijven. Wat speelt er en hoe anticiperen we hierop?

2. Wet terugvordering staatssteun
De Wet terugvordering staatssteun raakt de toekenning, overdracht en benutting van Fosfaatrechten. Wat u beslist moet weten aan de hand van casussen.

3. De benutting van fosfaatrechten in 2018
Al bijna driekwart jaar kennen we het stelsel van fosfaatrechten. Een groot deel van de veehouders weet nog niet waar ze aan toe zijn.
Wat is de stand van zaken qua bezwaar en beroep?
Wat kunnen we met de fosfaatbank en het leasen van rechten?
Welke mogelijkheden bieden de verschillende diercategorieën en de vrijstelling voor zoogkoeienhouders?
Hoe gaat de handhaving eruit zien?
Aan de hand van praktijkgevallen onderzoeken we de risico’s en gaan op zoek naar een plan van aanpak.

4. Gebruiksnormen
o BEX, de wijzigingen in 2018
o Geheime handhavingsmarges: wat kan een bedrijf ermee?
o De stand van zaken procedures
o Veel gemaakte fouten aan de hand van praktijkgevallen

5. Verwerkingsverplichting en verantwoorde groei
Aan de hand van praktijkvoorbeelden bespreken we:
o Veel gemaakte fouten bij overnemen verwerkingsverplichting
o Fouten bij het gebruik van vrijstellingen
o Herstelmogelijkheden en matigingsgronden als het toch scheef loopt

6. Besluit gebruik meststoffen
o uitrijperioden dierlijke mest
o graslandvernietiging vanaf 2018
o Gebruik sleepvoet

7. Gemeenschappelijk landbouwbeleid
Meerjarig Financieel Kader (MFK)
Bedrijfstoeslag vanaf 2021
Actualiteiten vergroeningseisen 2018

8. Subsidies
verwijderen asbestdaken
Investeringssubsidies

9. Diversen
Staldering Noord Brabant
Plannen Friesland Campina
voorstel verduurzamen veehouderijsectoren o.a.
o sanering varkenshouderij
o fijnstof pluiveehouderij

10. Overige actualiteiten

11. Afronding en sluiting

Wanneer
woensdag 31 oktober 2018 (Noord Nederland) 13.00 – 17.15 uur
woensdag 7 november 2018 (Midden Nederland) 13.00 – 17.15 uur
donderdag 8 november 2018 (Zuid Nederland) 13.00 – 17.15 uur
Bonus-Webinar
Op vrijdag 7 december om 11.00 uur organiseren we een webinar die elke deelnemer kosteloos mag volgen. Hier bespreken we de laatste actualiteiten en kunnen praktijkgevallen besproken worden.
Geen tijd? Geen probleem, met de link kunt u ook het webinar terugkijken, hoeft u niets te missen.

Kosten:
De kosten bedragen € 425,- (excl. BTW) per deelnemer*. Dit is inclusief koffie, thee, broodjes bij ontvangst en de documentatie. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en factuur.
Verhindering:
Tot twee weken voor aanvang van de cursus kunt u kosteloos annuleren (uitsluitend schriftelijk). Nadien wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht. Uw plaats mag altijd door een vervanger worden ingenomen.
Cursusleider:
Ing. Peter Houtsma

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een E-mail te sturen naar info@houtsmabedrijfsadvies.nl, telefonisch op nummer (0570) 657 417 of schriftelijk: Houtsma Bedrijfsadvies, Gotlandstraat 62, 7418 AX Deventer.