Preview video:
Bezig met het laden van de preview.

Agro Advies Update December 2021

  • Natuurbeschermingswet
  • Brabant
  • Natuurinclusief
  • Eco-regeling
  • Aanvullende gegevens Landbouw
  • Herstelfonds
  • 3PO/VVO's
  • 7e actieprogramma nitraatrichtlijn
  • Verbod op willekeur
  • Bufferstroken (2023)


Specialisten
: Johan Kranenburg
: Peter Houtsma
Studiemethode
: Thuis studeren
Studielast
: 1 uur
Soort cursus
: Live cursus
Certificaat
: Bewijs van deelname
Erkenning
: NBA 1 punt
: RB 1 punt
Kosten
: 1 credit

Om deze cursus te kunnen bekijken heeft u een account nodig. Log in of registreer u vrijblijvend.

Peter Houtsma

Peter Houtsma is al ruim 20 jaar als zelfstandig agrarisch bedrijfsadviseur werkzaam. In zijn carrière is hij betrokken bij vele bezwaar en beroepszaken rondom de meststoffen wet. Deze kennis en ervaring deelt hij graag met accountants en adviseurs om de agrarische ondernemers te groeien in hun bedrijfsvoering.

Specialismen:
Specialist bezwaar en beroep
Meststoffenwet
Gebruiksnormen
Mestverwerking
Betalingsrechten
Jonge landbouwers
Meer informatie