Preview video:
Bezig met het laden van de preview.

I&R Fraude

Ondertussen weten ruim 2000 bedrijven dat ze worden verdacht van het niet correct naleven van het I&R systeem. Dit raakt de hele sector. Daarom besloten we een hele cursus te wijden aan fraude in het I&R systeem. Centraal staat het oplossen van schade die bij melkveehouders ontstaat of bij bedrijven die kalveren hebben afgenomen. 


Specialist
: Peter Houtsma
Studiemethode
: Thuis studeren
Studielast
: 1 uur
Soort cursus
: Cursus
Certificaat
: Bewijs van deelname
Erkenning
: NBA 1 punt
: RB 1 punt
Kosten
: 1 credit
: € 70

   Deze cursus volgen


Peter Houtsma

Peter Houtsma is al ruim 20 jaar als zelfstandig agrarisch bedrijfsadviseur werkzaam. In zijn carrière is hij betrokken bij vele bezwaar en beroepszaken rondom de meststoffen wet. Deze kennis en ervaring deelt hij graag met accountants en adviseurs om de agrarische ondernemers te groeien in hun bedrijfsvoering.

Specialismen:
Specialist bezwaar en beroep
Meststoffenwet
Gebruiksnormen
Mestverwerking
Betalingsrechten
Jonge landbouwers
Meer informatie