Specialisten

Onze cursusleiders zijn stuk voor stuk specialisten op hun eigen vakgebied met een uitgebreide ervaring. Ze zijn niet alleen specialist, ze weten dat ook te vertalen naar de praktijk van alledag in hun eigen adviespraktijk, en dat vindt u in de cursussen terug.

Wim van de Geest

Wim van de Geest verdiende na zijn opleiding aan de HAS zijn sporen in de mengvoerindustrie en de adviesdienst van de GLTO. Hij weet veel van praktische zaken zoals veevoeding en bemesting, maar ook van bedrijfsontwikkeling en saldoverbetering. Hij heeft zelf een melkveebedrijf, zodat hij weet wat er in de praktijk speelt. Wim geeft ook begeleiding bij het het verbeteren van het bedrijfsrendement. Daarnaast is hij geregeld betrokken bij de inhoudelijke motivatie van bezwaar- en beroepsprocedures. Meer informatie