Studiemiddag Handhavingsaspecten 2018 & 2019

Met het binnenhalen van de derogatie is ook de strengere controle aangekondigd. Afwijkingen leiden sneller tot sancties. Strenger betekent minder ruimte om fouten te corrigeren.
Het risico voor de adviseur wordt alleen maar groter. In deze periode ligt de focus op Gebruiksnormen, Rechten, Verwerkingsverplichting, verantwoorde groei. Deze cursus bestaat uit een aantal casussen die u van te voren krijgt thuisgestuurd.

Studiemiddag Actualiteiten 2018-2019

Dit jaar besteden we niet alleen aandacht aan de actualiteiten, maar ruimen we ook veel plek in voor de zaken die volgens de handhavingspraktijk van RVO en de NVWA niet goed gaan. Net als vorig jaar is deze studiemiddag inclusief een bonus-webinar. Drie weken na de cursus organiseren we een webinar, waar elke deelnemer kosteloos aan mag deelnemen om de laatste ontwikkelingen door te nemen en ervaringen en successen te delen.

Uw schoenmaat als maatstaf voor de mestproductie

De mestproductie van uw melkvee wordt in sterke mate bepaald door de melkproductie en het ureumgehalte in de melk. Op basis van wetenschappelijk onderzoek is dit verband met de mestproductie aangetoond en dit heeft geleid tot de huidige forfaits en BEX-berekening. Hoe hoger de melkproductie per koe en hoe hoger het ureumgehalte, hoe hoger de mestproductie.

Jonge landbouwers en proefmaatschappen

De extra betaling voor jonge landbouwers werd in 2015 geweigerd omdat de ouders tot en met 1 januari 2020 het voortzettingsrecht hadden. Deze maatschap is op 1 januari 2014 gestart met een looptijd van onbepaalde duur. RVO weigerde de uitbetaling van de toeslag van jonge landbouwers omdat er sprake zou zijn van een zogenaamde proefmaatschap. Daar was de klant het niet mee eens, waarom we namens de klant na eerst bezwaar te hebben gemaakt er niets anders restte dan de gang naar het College van beroep voor het bedrijfsleven.

I&R Fraude

Het oplossen van de I&R-fraude moet in een keer goed. Dit is niet alleen in het belang van de betrokken ondernemer, maar ook in het belang van de sector. Reden voor Houtsma Bedrijfsadvies om haar diensten hiervoor aan te bieden. Absolute voorwaarde is de wil om het op te lossen. Snel oplossen is voor de betrokkene het goedkoopst en voor de sector de beste oplossing in verband met de lopende onderhandelingen over derogatie.