Uw schoenmaat als maatstaf voor de mestproductie

De mestproductie van uw melkvee wordt in sterke mate bepaald door de melkproductie en het ureumgehalte in de melk. Op basis van wetenschappelijk onderzoek is dit verband met de mestproductie aangetoond en dit heeft geleid tot de huidige forfaits en BEX-berekening. Hoe hoger de melkproductie per koe en hoe hoger het ureumgehalte, hoe hoger de mestproductie.
De schoenmaat van mensen wordt in hoge mate bepaald door de lengte van mensen. Hoe langer de mens, hoe groter de schoenmaat. Wanneer we een schoenwinkel binnenlopen dan worden de schoenen niet gesorteerd op basis van de lengte van mensen. Blijkbaar is het hoge verband tussen schoenmaat en lengte van mensen onvoldoende om de schoenmaat op basis van de lengte te bepalen. Op basis van specifieke kenmerken wordt de schoenmaat vastgesteld.

Bij mestproductie van melkvee is dat heel anders. Daar wordt wel vastgehouden aan het sterke verband en worden de specifieke gegevens genegeerd. De huidige mestwetgeving veronderstelt een 100% verband tussen mestproductie enerzijds en melkproductie en ureumgehalte anderzijds. Wetenschappelijke onderzoeken komen echter niet tot een 100% verband. Dit maakt dat in 50% van de gevallen de werkelijke mestproductie van het melkvee te hoog is vastgesteld. Met soms rampzalige gevolgen als daardoor ook de derogatie wordt ingetrokken.

Op dit moment liggen een aantal zaken, die door Houtsma Bedrijfsadvies zijn aangedragen, bij het College van beroep voor het bedrijfsleven op uitspraak te wachten. In al deze zaken hebben we het verschil tussen de mestproductie op papier en de mestproductie, zoals we die op basis van bedrijfsspecifieke gegevens hebben kunnen vaststellen, voorgelegd aan de rechter om de niet geproduceerde mest buiten de boeteberekening te laten. Gemiddeld gaat dit om 15,5% van de geproduceerde mest op een melkveebedrijf.

Moraal van dit verhaal: eigenlijk wil niemand dit verhaal weten, maar als het nodig is omdat RVO vindt dat er sprake is van een overschrijding van de gebruiksnormen, dan moet ook echt goed gekeken worden wat er speelt. Dat is best ingewikkeld.