I&R Fraude

Het oplossen van de I&R-fraude moet in een keer goed. Dit is niet alleen in het belang van de betrokken ondernemer, maar ook in het belang van de sector. Reden voor Houtsma Bedrijfsadvies om haar diensten hiervoor aan te bieden. Absolute voorwaarde is de wil om het op te lossen. Snel oplossen is voor de betrokkene het goedkoopst en voor de sector de beste oplossing in verband met de lopende onderhandelingen over derogatie.
Gerommel met het I&R-systeem bleek kinderlijk eenvoudig, het opsporen ook. Op basis van onwaarschijnlijk veel meerlingen, een sterk oplopende eerste afkalfdatum en het lage aandeel guste koeien vielen ze door de mand. Gevolg het bedrijf wordt op slot gezet en een enorme schade dreigt.

De eis van de NVWA is simpel: zorg dat het I&R-systeem weer klopt. Dan moet je als boer met sluitende bewijzen komen. Onze aanpak stemmen we af met de NVWA om de bedrijfsvoering zo snel mogelijk weer op orde te krijgen.

Niet alleen de frauderende boer heeft belang bij het zo snel mogelijk achter zich laten van deze uitglijder. Ook de sector heeft belang bij het zo snel mogelijk oplossen van deze fraude om de speciale positie die we hadden en verwachtten weer te krijgen veilig te stellen. Vanwege de voedselveiligheid en de derogatie is een kloppende dieradministratie noodzaak en is fraude uit den boze.

Wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten, luidt een bekend spreekwoord. Ook als de wil aanwezig is om het op te lossen, moeten de betrokkenen rekening houden met forse boetes. De uitbetaling van de betalingsrechten over 2017 (en mogelijk ook 2018) zal teruggevorderd worden, de BEX zal worden afgekeurd, de derogatie wordt voor het betreffende bedrijf ingetrokken, waardoor een overschrijding van de gebruiksnormen voor de hand ligt, de schade bij de afnemers van de kalveren kan aanzienlijk zijn en men zal zich moeten verantwoorden voor de politierechter. Dit is in onze aanpak van later zorg: eerst oplossen en schade beperken.

Voor ons reden om strak vast te houden aan een aanpak om de kwestie het liefst in één keer goed op te lossen. We doen het goed of we doen het niet. De wil om het op te lossen is een absolute vereiste.

Wilt u als adviseur weten hoe u deze problemen het beste kunt aanpassen, bekijk dan onze cursus op HBA-academy over I&R fraude

I&R Fraude


Ondertussen weten ruim 2000 bedrijven dat ze worden verdacht van het niet correct naleven van het I&R systeem. Dit raakt de hele sector. Daarom besloten we een hele cursus te wijden aan fraude in het I&R systeem. Centraal staat het oplossen van schade die bij melkveehouders ontstaat of bij bedrijven... Meer informatie
1 credit
Cursus volgen